הודעה:
אנו נמצאים בעיצומה של מלאכת הנגשת מלוא החנויות ואתר האינטרנט אף לציבור בעלי מוגבלויות . מומלץ להתקשר לכל אחת מהחנויות לברור הנגישות הספציפית.

היצטרפו לקהילת קסיאס!

חדש!
בקרו בסניף תלפיות בירושלים!

מעל 500 דגמים באולם תצוגה ענק.

רח' פייר קניג 28, תלפיות